• Teh Buah Kundur Lao Tou Cia

  NT$1,200

 • 永良糖粉

  NT$430NT$765

 • Yung Liang Gula Merah Taiwan

  NT$440NT$920

 • 永良幼白糖

  NT$640

 • 永良赤砂糖

  NT$640

 • Teh Buah Kundur Orang Tua Paket Mini

  NT$140

 • 永良手造金冰糖

  NT$1,120

 • 永良冰糖

  NT$1,020NT$1,120

 • 上白糖

  NT$2,200

 • 美美選的永良黑糖粒:限量聯名

  NT$459

  22% Off

 • 永良椰子花蜜糖

  NT$480NT$3,790

  37% Off

 • 爆穀 12 包組

  NT$899

  12% Off