Ngoài việc liên hệ với chúng tôi thông qua menu bên phải, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng [email protected], Facebook Messenger. Dịch vụ khách hàng trên mỗi nền tảng đóng cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều và đóng cửa vào các ngày lễ quốc gia.

Liên hệ với chúng tôi

73351 Đông Sơn, Thành phố Đài Nam
Số 59 đường Tân Đông 2

Gọi từ Đài Loan: 06. 6803502
Thực hiện cuộc gọi từ nước ngoài:+886. 66803502

Ngưỡng miễn phí để trở thành thành viên của gia đình ông già Yongliang, ngay lập tức được hưởng 100 nhân dân tệ quà tặng tham gia thành viên thẻ bạc.

Lần đầu tiên đấu thầu trở thành thành viên thẻ bạc nhà ông già Vĩnh Lương, còn có hạn khi giảm giá hàng hóa chính hãng.

Trở thành thành viên thẻ bạc nhà ông già Vĩnh Lương, mỗi khoản chi tiêu còn có thể tích lũy điểm tích lũy để bù tiền mặt, đổi quà.